2018-05-17--2019-05-31

 

 

Ordinarie ledamöter

 

Suppleanter
Håkan Lindkvist, SULF, ordförande   Charlott Nyman, SULF
Johan Pålsson, SULF, vice ordförande

 

Per Boström, SULF
Per Lundgren, SULF

 

Karina Persson, SULF
Thomas Brännström, Läkarförbundet

 

 
Inger Cullman, Naturvetarna

 

 
Risto Järvi, Sveriges ingenjörer

 

 
Maria Nordgren, DIK