Ordinarie ledamöter

 

Suppleanter
Håkan Lindkvist, SULF, ordförande   Charlott Nyman, SULF
Barbro Biström, SULF, vice ordförande

 

Berit Bergström, SULF
Per Lundgren, Naturvetarna, sekreterare

 

Johan Pålsson, SULF
Thomas Brännström, Läkarförbundet

 

 
Inger Cullman, SULF

 

 
Risto Järvi, Sveriges ingenjörer

 

 
Mattias Sandström, Naturvetarna

 

 
Maria Nordgren, DIK