Saco-S-rådet vid Umeå universitet verksamhetsperiod 2016-05-22– 2017-05-31

   
Saco-S-rådets stadgar
Verksamhetsberättelse 2015-2016
   
   

Akademikerförbundet SSR

 
Inger Ekman Socialt arbete
   
Civilekonomerna (CR)  
Carina Gustafsson Datavetenskap
   
DIK  
Therese Erixson Universitetsbiblioteket
Stefan Fleig Universitetsbiblioteket
Maria Nordgren Universitetsbiblioteket
   
Förbundets Sveriges
arbetsterapeuter (FSA)
 
Maria Sperens Samhällsmedicin och rehabilitering
   
Jusek  
Clas Wikström Medicinsk biovetenskap
Jörgen Sondell IT-stöd och systemutveckling
   
Fysioterapeuterna  
Ulrika Aasa Samhällsmedicin och rehabilitering
   
Lärarnas riksförbund (LR)  
Timo Hellström Tillämpad utbildningsvetenskap
   
Kyrkans Akademikerförbund  
Ingen representant utsedd  
   
Naturvetarna  
Per Lundgren Klinisk vetenskap
Mattias Sandström Demografiska databasen
Jonas Eriksson Kemi
   
SRAT  
Ingen representant utsedd.  
   
Sveriges arkitekter  
Sara Thor Arkitekthögskolan
   
Sveriges farmaceuter  
Helena Holmgren Kemi
   
Sveriges ingenjörer  
Risto Järvi IT-stöd och systemutveckling
Annika Moström Tillämpad fysik och elektronik
Per Hörnblad IT-stöd och systemutveckling
Åke Brännström Tillämpad fysik och elektronik
Maria Edblom Tauson IT-stöd och systemutveckling
   
Sveriges psykologförbund  
Ingen representant utsedd  
   
Sveriges läkarförbund  
Thomas Brännström Meidicinsk biovetenskap
Yngve Gustafson Samhällsmedicin och rehabilitering
   
Sveriges psykologförbund  
Ingen representant utsedd.  
   
Sveriges skolledarförbund  
Avstår representant.  
   
Sveriges tandläkarförbund (STF)  
Majid Ebrahimi Odontologi
   
Sveriges veterinärförbund  
Anders Thornell Kansliet för medicin
   
SULF
 
Berit Aronsson Språkstudier
Barbro Biström Pedagogik
Berit Bergström SULF
Christina Boström Statsvetenskap
Inger Cullman Kemi
Johan Eliasson Datavetenskap
Peter Franck Handelshögskolan
Anders Hedman Pedagogik
Carl-Magnus Häggström Tillämpad utbildningsvetenskap
Hans Jörgensen Geografi och ekonomisk historia
Chatarina Karlsson Umeå marina forskningscentrum
Carina Keskitalo Geografi och ekonomisk historia
Håkan Lindkvist Matematik och matematisk statistik
Ingmarie Millenius Språkstudier
Charlott Nyman Sociologi
Tobias Näslund Folkhälsa och klinisk medicin
Karina Persson Kemi
Johan Pålsson Tillämpad fysik och elektronik
Catarina Rudälv Metematik och matematisk statistik
Louise Rönnqvist Psykologi
Anna Sjödin Kostvetenskap
Jenny Sullivan Hellgren Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Åsa Tieva Kostvetenskap